O AUTORECH MODULŮ
Mag. Judith Breitfuß (*1991)
studovala historii a angličtinu na univerzitách v Salcburku a Liverpoolu. Od roku 2016 je odbornou asistentkou na Historickém ústavu Vídeňské univerzity (didaktika dějepisu, společenských věd a občanského vzdělávání) a redaktorkou mezinárodního blogového časopisu Public History Weekly. Odborně se zabývá dějinami životního prostředí, výzkumem učebnic a historicko-občanským vyučováním prostřednictvím digitálních médií.
Mgr. Ondřej Matějka (*1979)
studoval historii a politologii na Univerzitě Karlově v Praze. Od 1998 do 2014 byl ředitelem neziskové organizace Antikomplex, která se zasazovala za kritickou reflexi poválečných dějin Česka; realizoval přitom řadu vzdělávacích projektů. Od 2014 je náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se německojazyčnými dějinami českých zemí, didaktikou dějepisu a občanského vzdělávání, českou kulturou vzpomínání.
Mag. Mag. Dr. Alexander Preisinger (*1982)
studoval učitelství dějepisu, němčiny, filozofie a psychologie. Pracuje na Historickém ústavu Vídeňské univerzity (didaktika dějepisu) a jako učitel na vídeňské obchodní akademii. Oblastí jeho odborného zájmu jsou didaktika dějepisu a historické Game Studies.
Mag. Isabella Schild (*1990)
studovala učitelství v oboru germanistika a dějepis na Salcburské univerzitě a od roku 2015 pracuje jako učitelka. Od roku 2016 je odbornou asistentkou na Historickém ústavu Vídeňské univerzity (didaktika dějepisu a občanského vzdělávání). Odborně se zabývá výzkumem učebnic, učením podle konceptů, teoriemi dějin.
Mag. Bernard Trautwein (*1982)
studoval na Vídeňské univerzitě učitelství dějepisu, společenských věd a francouzštiny. Od roku 2008 vyučuje dějepis, společenské vědy a francouzštinu na Brigittenauer Gymnasium ve Vídni. Od 2014 do 2017 byl odborným asistentem pro dějiny na Paris Lodron Universität Salzburg a od roku 2017 je odborným asistentem pro didaktiku dějepisu na Vídeňské univerzitě. Odborně se zabývá didaktikou dějepisu a občanského vzdělávání, historickými obrazy a vědomím migrantských menšin v Rakousku a historickým výzkumem migrace v Rakousku a Francii.