Češi a Rakušané vedle sebe žijí už stovky let. Jedná se o jeden národ dvou jazyků nebo naopak o věčně rozkmotřené sousedy?
Společný česko-rakouský příběh je v každém případě nejen dlouhý, ale i poučný. Tato webová stránka nabízí třináct vzdělávacích modulů pro výuku dějepisu a výchovy k občanství. Moduly přibližují témata společných dějin, ale nezůstávají jen u nich; naplňují cíle, které v Česku i Rakousku mají učitelé dějepisu a výchovy k občanství podle kurikula sledovat. Společný příběh Čechů a Rakušanů se tak jeví jako sice poněkud opomíjený, ale přitom inspirativní zdroj poznání.
Moduly ke stažení
Pražská defenestrace
Psaní do Frankfurtu
Mezi válkami
Nacionální socialismus
Konec války 1945 a po válce
50. a 60. léta
Dlouhá 70. léta
Život na hranici
Kde jsem doma
Stereotypy
Česko-rakouské vztahy
Exkurze do Mikulova
Exkurze do Prahy